7 GRUNDPRINCIPPER I ACCELERATORSPILLET

1. RAMMESÆT PROCESSEN

En stram struktur og tydelige roller sikrer at processen holder sig på sporet, og at I kommer sikkert i mål indenfor en given tidsramme.

2. VÆLG ET VIGTIGT SPØRGSMÅL

Når I formulerer jeres idé eller udfordring i et enkelt og klart spørgsmål, skaber I fokus, så I spillet igennem er enige om, hvad der målet for processen.

3. TÆNK HELE VEJEN RUNDT OM IDÉEN

I Acceleratorspillet kommer I hele vejen omkring jeres idé eller udfordring, idet I systematisk og grundigt belyser den fra mange vinkler. 

4. TÆNK SAMMEN HVER FOR SIG

Acceleratorspillet er et samarbejdsspil, hvor I tænker og taler sammen. I taler og lytter på skift. Sådan får alle en stemme og alle bliver hørt.

5. GIV PLADS TIL ÆGTE NYSGERRIGHED

Kritik, bedømmelse og vurdering bliver sat ud af spillet, så der er plads til ægte undren og nysgerrighed. I skal ikke blive enige, men undersøge noget sammen.

6. SKAB TILBAGEBLIK, INDBLIK OG OVERBLIK

I en struktureret refleksion høster I ny viden, aha-oplevelser og indsigter fra processen. På den måde får I et  overblik over, hvad der skal undersøges nærmere, og hvad der skal handles på.

7. GÅ FRA IDÉ TIL HANDLING

Når spillet er slut kan I svare på spørgsmålet: Hvem gør Hvad, Hvor, Hvorfor, Hvornår og Hvordan. Og så er I klar til at gøre noget. 

Henrik Krogh

Send mail

+45 2023 5184

 

Om Henrik

Henrik er fra Klods-Hans for viderekomne der arbejder med:

Spildudvikling, Facilitering og Forumteater

Klods-Hans står bag en serie af spil, der skaber nærvær, fokus og lige fordeling af tale og lyttetid på arbejdspladsen, i familien og på uddannelser.

Se mere om spillene Lynhistorier, Styrkehistorier, Lynformulering, Lynlitteratur og Snapstories

Se mere på:

Klods-Hans for viderekomne

Skriv til Henrik

Cecilia Krill

Send mail

+45 3020 7502

 

Om Cecilia

Facilitator, forfatter, underviser og spiludvikler

​Se mere på: 

ceciliakrill.dk

Skriv til Cecilia