Af: Cecilia Krill, iværksætter, spiludvikler og facilitator

Når iværksætterdrømme tager form

Rummet sitrer af spændt forventning iblandet en lille smule nervøsitet og duften af friskbrygget kaffe. 21 mennesker har sat os i stævne i Mejlgade på denne første tirsdag i maj, hvor startskuddet lyder til forårets 6 ugers Acceleratorforløb. Forude venter udsigten til et skræddersyet drømmejob – bæredygtigt, evigt inspirerende og udfordrende – livet som selvstændig iværksætter!

Jeg skal undervise i modulet Personligt Lederskab, og jeg ved af erfaring, at der er meget på spil blandt deltagerne. Den spændte forventning og den lille nervøsitet. Er jeg klar? Holder min idé? Kan vingerne bære? Der er noget, som endnu er utydeligt og ikke helt på plads, men som i løbet af de næste seks uger vil tage form – som omridset af et bjerg, der kommer til syne i tågerne.

Afklarethed indadtil og tydelighed udadtil hænger uløseligt sammen

Der er som altid stor forskel på deltagerne på forløbet. Nogle er allerede i fuld gang med salg og markedsføring eller produktudvikling. Andre har en spæd idé, der kun lige er ved at tage fart. Men uanset om man er godt i gang med sit liv som selvstændig, eller alt er nyt og ubeskrevet, er behovet for fordybelse, undersøgelse og afprøvning det samme. Er der noget jeg har erfaret, så er det, at afklarethed indadtil og tydelighed udadtil hænger uløseligt sammen. Man må forstå, hvad det er man er i gang med, før man kan formulere det præcist og tydeligt til andre. Og det bliver ved, også selvom man har været iværksætter i mange år.

Det er svært at sælge noget som helst, hvis du ikke er klar over, hvem du skal sælge til, og hvilken værdi du eller dit produkt skaber. Du må kunne sætte ord på hvilken opgave, du hjælper nogen med at løse. Derfor arbejder vi på denne første dag af Acceleratorforløbet med en undersøgende tilgang til det, at udvikle og starte sin egen virksomhed. Nysgerrighed, refleksion og dialog med ligesindede er nøgleord.

Acceleratorspillet som ramme

Som en naturlig ramme om processen arbejder vi med Acceleratorspillet. Det er et spil, der ikke bare understøtter, men på nænsom vis tvinger deltagerne til at overveje, reflektere og afklare, idet hver enkelt iværksætter – i samarbejde med andre – undersøger og kvalificerer deres idé, så den bliver mere og mere skarp og præcis. Klar og parat til start.

7 grundprincipper i Acceleratorspillet styrer processen sikkert i mål, og sikrer, at resultatet af nysgerrighed og refleksion omdannes til klarhed, målsætning og nye handlemuligheder.

 

1. Rammesæt processen:

En stram struktur, tydelige roller og tidsstyring sikrer at processen holder sig på sporet, og at man kommer sikkert i mål indenfor en given tidsramme.

2. Vælg et vigtigt spørgsmål:

Når man formulerer sin idé eller udfordring i et enkelt og klart spørgsmål, skaber det fokus, så alle spillet igennem ved, hvad der er målet for processen.

 3. Tænk hele vejen rundt om idéen:

I Acceleratorspillet kommer man hele vejen omkring sin idé eller udfordring, idet man systematisk og grundigt belyser den fra mange vinkler.

4. Tænk sammen hver for sig:

Acceleratorspillet er et samarbejdsspil, hvor man tænker og taler sammen. Man taler og lytter på skift. Sådan får alle en stemme og alle bliver hørt.

5. Giv plads til ægte nysgerrighed:

Kritik, bedømmelse og vurdering bliver sat ud af spillet, så der er plads til ægte undren og nysgerrighed. Det handler ikke om at blive enige, men om at undersøge noget sammen.

6. Skab tilbageblik, indblik og overblik:

I en struktureret refleksion høstes ny viden, aha-oplevelser og indsigter fra processen. På den måde får idéejeren et overblik over, hvad der skal undersøges nærmere, og hvad der skal handles på.

7.  Gå fra idé til handling:

Når spillet er slut kan man svare på spørgsmålet: Hvem gør Hvad, Hvor, Hvorfor, Hvornår og Hvordan. Man er klar til at afsætte mål og begynde at handle!

Nye perspektiver og handlemuligheder

Med fem firmandsgrupper i gang, fordybet i undersøgelsen af den enkeltes virksomhedsidé summer rummet af en ny stemning. Nervøsiteten er lettet og skuldrene har sænket sig. Der tales og lyttes intenst, og indimellem grines der befriende højt.

Det er en såre simpel, og alligevel kompleks proces, der udspiller sig. Og det slår mig, at jeg hver eneste gang jeg sætter initiativrige mennesker i gang med Acceleratorspillet, bliver overrasket over alle de nye perspektiver, kloge råd og handlemuligheder, der dukker op som ud af det blå. Eller som ud af tågerne.

Henrik Krogh

Send mail

 +45 2023 5184

 

Om Henrik

Henrik er fra Klods-Hans for viderekomne der arbejder med:

Spildudvikling, Facilitering og Forumteater

Klods-Hans står bag en serie af spil, der skaber nærvær, fokus og lige fordeling af tale og lyttetid på arbejdspladsen, i familien og på uddannelser.

Se mere om spillene Lynhistorier, Styrkehistorier, Lynformulering, Lynlitteratur og Snapstories

Se mere på:

Klods-Hans for viderekomne

Skriv til Henrik

Cecilia Krill

Send mail

+45 3020 7502

 

Om Cecilia

Facilitator, forfatter, underviser og spiludvikler

​Se mere på: 

ceciliakrill.dk

Skriv til Cecilia